Our Team

It's not the team with the best players that win. It's the players with the best team wins!

The Detailer, Technician, Staff, Content Creator who built Detailing Nation

Sang Do

Use this section to explain a set of product features, to link to a series of pages, or to answer common questions about your products.

Founder

Vũ Trần

Use this section to explain a set of product features, to link to a series of pages, or to answer common questions about your products.

Manager

Định Lê

Use this section to explain a set of product features, to link to a series of pages, or to answer common questions about your products.

DETAILING STAFF

Quốc Mai

Use this section to explain a set of product features, to link to a series of pages, or to answer common questions about your products.

STAFF

Giang Võ

Use this section to explain a set of product features, to link to a series of pages, or to answer common questions about your products.

MOTOCARE STAFF

Long Đỗ

Use this section to explain a set of product features, to link to a series of pages, or to answer common questions about your products.

STAFF

Góc tuyển dụng

Bạn là detailer mới bước vào nghề, chuyên viên tư vấn bán hàng, chuyên gia marketing PR hay shipper?

Tại Detailing Nation, đội ngũ chúng tôi luôn tìm kiếm những con người đam mê có chung mục tiêu để cùng xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp để nâng tầm chơi xe cho Việt Nam.

Nếu bạn muốn tham gia đội ngũ Detailing Nation xin hay gửi CV liên lạc với team qua:
💦 Inbox fanpage 
🔫 Gọi / nhắn tin 0366 332 333
🚀Email: detailingnation.vn@gmail.com